Sijil perancangan bandar: arahan penggunaan

Sijil perancangan bandar adalah tindakan pentadbiran yang menunjukkan peraturan perancang bandar yang berlaku untuk tanah. Anda dinasihatkan untuk membuat permintaan sebelum melakukan transaksi harta tanah, seperti penjualan atau pembelian rumah.

Ringkasan
  • Siapa yang boleh memohon sijil perancangan bandar?
  • Permintaan untuk sijil perancangan bandar
  • Tempoh sah sijil perancangan bandar

Sijil perancang bandar memungkinkan untuk menyiapkan permohonan izin bangunan sesuai dengan kekangan ini. Mendapatkan sijil sedemikian terlebih dahulu tidak wajib, kecuali dalam hal pembahagian tanah tertentu. Terdapat dua jenis sijil perancangan bandar:

  • sijil maklumat ringkas yang diminta sekiranya tidak ada projek tertentu untuk mengetahui peraturan perancangan yang berlaku. Sijil ini menunjukkan lokasi tanah, dengan mengambil kira peruntukan perancangan yang dilampirkan kepadanya, batasan pentadbiran hak harta tanah, cukai dan sumbangan perancangan bandar;
  • sijil perancang bandar operasi , diminta untuk mengetahui apakah operasi dapat dilakukan di lapangan. Untuk ini, permintaan mesti menentukan tujuan bangunan yang dirancang dan luas lantai mereka.

Siapa yang boleh memohon sijil perancangan bandar?

Sijil perancang bandar dikeluarkan secara percuma kepada orang yang memintanya. Sebaiknya juga memintanya sebelum memperoleh tanah. Dokumen ini memberitahu anda mengenai kebolehkerjaan tanah tersebut, memberikan maklumat mengenai kepadatan pembinaan yang dibenarkan, iaitu kawasan yang boleh dijangkau oleh rumah kerana ukuran tanahnya. Ini juga menunjukkan jumlah cukai peralatan tempatan, batasan pentadbiran hak harta tanah (pelonggaran kemudahan awam, kewujudan hak pilihan) dan kemungkinan sambungan (rangkaian EDF, air, dll.).

Permintaan untuk sijil perancangan bandar

Untuk mengumpulkan fail permohonan anda, anda mesti mengumpulkan borang dari balai bandar, dari DDE. Fail mesti dihantar ke balai kota dalam empat salinan dengan surat berdaftar dengan AR. Ini termasuk borang permintaan, tapak atau rancangan tanah, keterangan mengenai kemungkinan projek anda, rancangan pembahagian tanah dalam hal pembinaan. Anda harus selalu merujuk kepada Rancangan Guna Tanah (POS) untuk memahami evolusi persekitaran tanah anda. Kawasan dan batas tanah yang disebutkan dalam daftar tanah tidak memiliki nilai hukum. Sekiranya ragu-ragu, minta pembatasan yang dibuat oleh juruukur pakar.

Permintaan itu boleh dibuat oleh pemilik atau orang yang berminat. Perlu dua bulan untuk mendapatkannya. Kegagalan menjawab dalam masa 4 bulan membuka rayuan terhadap pihak pentadbiran yang mesti mengeluarkan sijil. Sijil yang dikeluarkan boleh menjadi positif dan menyimpulkan bahawa tanah itu boleh dibina. Ini akan menetapkan ketentuan yang harus dipatuhi dan akan meyakinkan pemohon bahawa dalam satu tahun, pihak pentadbiran tidak akan mempertanyakan peraturan yang dimaksudkan (kecuali yang lain diharuskan oleh arkitek Perancis, khususnya). boleh menjadi negatif dan menyimpulkan bahawa mustahil untuk dibina dengan menyatakan alasan dan menunjukkan syarat yang harus dipenuhi agar operasi dapat dilaksanakan.

PERHATIAN: Untuk mendapatkan jawapan mengenai kemungkinan pembinaan tanah, perlu menunjukkan tujuan dan sifat bangunan yang dicadangkan, serta permukaan lantai mereka.

Tempoh sah sijil perancangan bandar

Sijil perancang bandar ini sah selama 1 tahun dari tarikh dikeluarkan. Ini dapat diperpanjang selama satu tahun selagi peraturan perencanaan kota, pelonggaran pentadbiran dan pajak serta sumbangan yang berlaku untuk tanah tidak berubah. Anda mesti membuat permintaan sekurang-kurangnya dua bulan sebelum tamatnya tempoh sah. Sijil adalah jaminan bahawa dalam tempoh ini pernyataan yang terkandung di dalamnya tidak akan dipersoalkan.