Akuan penghormatan: surat model percuma

SIJIL MODEL MENGHORMATI - Sijil penghormatan berfungsi untuk membuktikan niat baik anda dan membenarkan keadaan (pertukaran alamat, PACS ...). Berikut adalah contoh pernyataan bersumpah, percuma untuk dimuat turun.

Muat turun dokumen

Tuan Nama pertama Nama belakang

Fungsi

Alamat

Poskod

Nombor telefon

Alamat emel

Untuk perhatian

Encik.

Alamat

Poskod

Tarikh tempat

Subjek: Deklarasi penghormatan

Sayang,

Saya, Puan / Mademoiselle / Mister yang bertandatangan di bawah ( nama depan nama belakang ), yang tinggal di ( alamat ), mengesahkan atas kehormatan saya bahawa ( menyatakan dengan tepat fakta-fakta yang menjadi tajuk perisytiharan ).

Saya telah memperhatikan hukuman jenayah yang dikenakan oleh pengarang sijil palsu.

Dibuat untuk melayani dan menegaskan apa yang betul.

(tempat), pada (tarikh)

Tandatangan

Muat turun dokumen